Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zarząd
19 marca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”. Delegaci Kół Regionalnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.


Członkami Zarządu Stowarzyszenia na IV kadencję zostali:

-  Prezes                          - Jan Skośkiewicz;
-  Wiceprezes                  - Władysław Kot;
-  Wiceprezes                  - Bogusław Gajewski;
-  Sekretarz Generalny     - Dariusz Bogacki;
-  Skarbnik                      - Joanna Zabuła-Sidorowicz;
-  Członek Zarządu          - Bogusław Kalwas;
-  Członek Zarządu           -Tadeusz Żołnierczyk.

Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zostali:

Przewodniczący        - Wojciech Piwnienko;
- Członek                  - Ludwik Aleksy;
- Członek                  - Jacek Złotorzyński.

  
                                                             Jan Skośkiewicz,
                                               prezes Zarządu Stowarzyszenia ŻW "Żandarm"

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane