Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wpis do rejestru KRS

Wpis Stowarzyszenia ŻW "Żandarm" do rejestru KRS

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po rozpoznaniu w dniu 26.01.2006r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej "Żandarm" z siedzibą w Warszawie przy uczestnictwie Prezydenta m.st. Warszawy o rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249787 STOWARZYSZENIE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ "ŻANDARM"

 

Stowarzyszenie posiada:
REGON: 140444100,
NIP: 527-249-78-04,
konto bankowe LUKAS BANK: 37 1940 1076 3007 2109 0000 0000

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane