Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona danych osobowych

 

Działając na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) informuję, że Administrator Danych – Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej:

01-163 Warszawa

ul. Ostroroga 35

tel. 261 857 110

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) płk. Tomasza PIEKARSKIEGO, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: kgzw.iod@ron.mil.pl lub listownie na adres: ul. Ostroroga 35, 01-163 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane