Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

KOMENDANT GŁÓWNY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

gen. bryg. Tomasz POŁUCH

 

Gen. bryg. Tomasz Połuch urodził się 29 lutego 1972 roku w Ostródzie. W 1996 roku ukończył Wydział Wojsk Zmechanizowanych w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu na kierunku dowodzenie wojskami. W 2004 roku w Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień magistra zarządzania i dowodzenia, a w 2007 roku ukończył podyplomowe studia z zakresu przywództwa i negocjacji.

Pierwsze stanowisko służbowe objął w 14. Brygadzie Zmechanizowanej. Od 2001 roku służył w 16. Brygadzie Zmechanizowanej, a następnie w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej.

Po ukończeniu kursu dla absolwentów AON, 30 czerwca 2004 roku rozpoczął służbę w Żandarmerii Wojskowej, gdzie zajmował kolejne stanowiska służbowe, jako specjalista w Zarządzie Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, szef wydziału dowodzenia w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, szef sztabu w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, starszy specjalista w sztabie Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, zastępca komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, a następnie komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Od 2014 roku dowodził Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

24 grudnia 2015 roku Minister Obrony Narodowej powierzył mu pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. 1 marca 2016 roku objął stanowisko Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

29 listopada 2016 roku został awansowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała brygady.

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

gen. bryg. dr Robert JĘDRYCHOWSKI

Urodzony 30 marca 1972 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996), Szkoły Podchorążych Rezerwy w Poznaniu (1997) i studiów podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2006). Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej w Okręgu Prokuratury Okręgowej w Krakowie złożył egzamin prokuratorski. W 2011 roku rozpoczął studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Dowodzenia i Zarządzania. Rozprawę doktorską pt. „Żandarmeria Wojskowa w reagowaniu kryzysowym” obronił 14 czerwca 2013 roku.

Gen. bryg. Robert Jędrychowski od 1997 roku służy w Żandarmerii Wojskowej. Karierę wojskową rozpoczął w pionie dochodzeniowo-śledczym w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Od 2004 do 2005 roku służył na stanowisku specjalisty w Oddziale Dochodzeniowo-Śledczym w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. W następnych latach, czyli 2005-2006, dowodził Wydziałem Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim. W 2006 roku został zastępcą komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, a w 2007 roku komendantem Oddziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu. Od 2007 do 2011 roku dowodził Oddziałem Żandarmerii Wojskowej w Krakowie.

18 kwietnia 2011 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. 29 listopada 2016 roku został awansowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała brygady.

Żonaty, dwóch synów.

 

SZEF SZTABU

płk Piotr PŁONKA

 

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane