Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 r. , poz. 1330)

Pobierz

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2018 poz. 1243)

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r., nr 10, poz. 68)
Pobierz

Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 172)

Pobierz

Decyzja Nr 84/MON z dnia 7 kwietnia 2017 r.  zmieniająca decyzję w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej

Pobierz

Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane