Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
18 stycznia 2019
Porozumienie MON i MSZ
Minister Obrony Narodowej i Minister Spraw Zagranicznych zawarli porozumienie w sprawie ochrony placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się w miejscach stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz ochrony personelu dyplomatyczno-konsularnego tych placówek.


Porozumienie zostało zawarte 18 stycznia w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dokument podpisali  reprezentujący Ministra Obrony Narodowej komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch oraz reprezentujący Ministra Spraw Zagranicznych dyrektor generalny służby zagranicznej Andrzej Papierz.

Za organizację współdziałania w zakresie określenia: placówek podlegających ochronie Żandarmerii Wojskowej, terminu przejęcia ochrony placówek przez Żandarmerię Wojskową, form i metod ochrony placówek oraz sposobu współdziałania Żandarmerii Wojskowej i służby zagranicznej odpowiadają komendant główny Żandarmerii Wojskowej i dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Podstawą realizacji przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej ochrony fizycznej placówek dyplomatycznych i ich personelu dyplomatyczno-konsularnego jest wniosek złożony przez Ministra Spraw Zagranicznych do Ministra Obrony Narodowej.

W ramach realizacji ochrony fizycznej placówek i ich personelu żołnierze Żandarmerii Wojskowej będą m.in. kontrolować zewnętrzny i wewnętrzny stan placówek, obsługiwać systemy zabezpieczające placówki, prowadzić obserwację placówek, uniemożliwiać dostęp osobom nieuprawnionym i wnoszenie niedozwolonych przedmiotów na teren placówek oraz podejmować interwencje w przypadku zagrożenia placówek.

Porozumienie, zawarte na czas nieokreślony, wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Tekst i zdjęcia: Sylwia Guzowska

Dołączona galeria zdjęć: Porozumienie MON i MSZ
generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane