Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 stycznia 2019
Narada pionu prewencji
15 stycznia w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej została przeprowadzona narada zadaniowa z szefami komórek organizacyjnych pionu prewencji z jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.


Celem narady była analiza bieżącej działalności prewencyjnej i profilaktycznej w Żandarmerii Wojskowej, jak również wypracowanie wniosków oraz wskazanie kierunków do dalszej pracy.

W trakcie narady szefowie Wydziałów Prewencji z jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej omawiali główne zadania, które zostały realizowane w 2018 roku oraz przedsięwzięcia planowane na 2019 roku.

Na koniec spotkania oceniono działalność prewencyjną i profilaktyczną, podsumowano roczną działalność jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, wskazano najważniejsze zadania w 2019 roku oraz złożono podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie, profesjonalną realizację zadań służbowych i pracę na rzecz Sił Zbrojnych RP.

 

 

Tekst: mjr Marcin Grzebalski, foto: Sylwia Guzowska

Dołączona galeria zdjęć: Narada pionu prewencji
generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane