Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 listopada 2018
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów
Informacja o wynikach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów oraz wyborze Prezesa i władz Stowarzyszenia „Żandarm”.


Informujemy, że w dniu 17 listopada 2018 r.  w sali Centrum Konferencyjnego Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Wyborcze Zebraniu Delegatów naszego Stowarzyszenia.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele z Kół Regionalnych w Mińsku Mazowieckim, Warszawie, Szczecinie i Lublinie. Uczestnicy zebrania wyrazili swoje niezadowolenie z powodu braku przedstawicieli pozostałych Kół Regionalnych, pomimo że wszystkie Koła Regionalne zostały powiadomione właściwie.

Zebraniu przewodniczył kolega Bogumił Sakowski.

Zebranie przebiegało zgodnie z zapisami zmienionego Statutu Stowarzyszenia „Żandarm” zatwierdzonego w czerwcu 2018 roku przez Krajowy Rejestr Sądowy w Warszawie.

Powołana przez zebranie Komisja Mandatowa w przedstawionym protokole stwierdziła, że według listy obecności, w drugim terminie, w zebraniu uczestniczyło 49 delegatów, co stanowiło większość niezbędną do podejmowania uchwał i decyzji.

Wszystkie głosowania dotyczące wyborów władz były tajne.

  1. Zgodnie z § 34 pkt. 2  dokonano wyboru Prezesa Stowarzyszenia „Żandarm”.

Prezesem został kolega Zbigniew BARYŁO.

  1. Zgodnie z § 36 pkt. 1 i 2  dokonano wyboru Prezydium i Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Żandarm”.

Prezydium Zarządu Głównego:

- I wiceprezes – Bogusław GAJEWSKI;

- II wiceprezes -  Tadeusz CHUDYK;

- Sekretarz Generalny – Dariusz TARWACKI;

- Skarbnik – Joanna ZABUŁA-SIDOROWICZ.

Pozostali Członkowie Zarządu Głównego:

- Członek Zarządu  -  Wojciech PIWNIENKO;

- Członek Zarządu -  Andrzej NARUK;

- Członek Zarządu – Henryk SKRZECZOWSKI;

- Członek Zarządu – Franciszek STRZELCZYK.

  1. Zgodnie z § 38 pkt. 1, 2 i 3  dokonano wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Żandarm”:

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – Adam WIŚNIEWSKI;

Członek GKR – Zdzisław GAJEWSKI;

Członek GKR – Lechosław BARTCZAK.

  1. Zgodnie z § 40 pkt. 1, 2 i 3  dokonano wyboru Sądu Koleżeńskiego

Stowarzyszenia „Żandarm”:

Przewodniczący – Kazimierz BIAŁAS;

Członek SK – Bogusław KALWAS;

Członek SK – Jacek ZŁOTORZYŃSKI.

Na zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów zebrani delegaci wyrazili nadzieję, że w następnym Zebraniu Delegatów w kwietniu 2019 roku w zebraniu będą również uczestniczyli Koledzy z pozostałych Kół Regionalnych

 

Z upoważnienia Zarządu:

 

Prezes Stowarzyszenia „Żandarm”

Zbigniew BARYŁO

 

generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane