Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
24 maja 2018
Komendant główny ŻW z wizytą w bydgoskim oddziale
24 maja komendant główny ŻW gen. bryg. Tomasz Połuch spotkał się ze służącymi i zatrudnionymi w bydgoskim oddziale ŻW kobietami.


Podczas spotkania komendant główny ŻW nakreślił priorytety, jakimi kieruje się Żandarmeria Wojskowa, realizując ustawowe zadania. Podkreślił także znaczenie, jakie dla dobra służby w armii, w imię niedyskryminacji oraz równych praw kobiet i mężczyzn, ma wzajemny szacunek oraz przestrzeganie Konwencji Praw Człowieka.

Gen. bryg. Tomasz Połuch zaapelował, aby w celu zapobieżenia wystąpieniu negatywnych zjawisk społecznych w miejscu służby i pracy (takich jak mobbing, molestowanie czy stalking), reagować niezwłocznie, gdy wystąpią ich przesłanki, korzystając z dostępnych środków dyscyplinarnych, istniejących procedur oraz przysługujących uprawnień.

Komendant główny ŻW odpowiedział na pytania, które dotyczyły przede wszystkim warunków służby i pracy. Na zakończenie spotkania gen. bryg. Tomasz Połuch podziękował paniom za zaangażowanie, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków oraz przyczynianie się do dobrej atmosfery służby i pracy.

Podczas wizyty w OŻW w Bydgoszczy komendant główny ŻW podziękował również pięciu wyróżniającym się żołnierzom.

 

Tekst: Teresa Daroszewska, fot.: st. chor. Piotr Morawski

generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane