Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 maja 2018
Kurs z zakresu systemu wdrażania i wykorzystania doświadczeń w NATO MP COE
W dniach 9 – 14 kwietnia w Centrum Eksperckim Policji Wojskowych NATO (NATO Military Police Centre of Excellence – NATO MP COE) w Bydgoszczy została przeprowadzona kolejna edycja kursu z zakresu systemu wdrażania i wykorzystania doświadczeń (SWD) – Military Police Lessons Learned Staff Officer Course (MPLLSOC-18).


Udział w przedmiotowym przedsięwzięciu wzięło 17 studentów reprezentujących 11 państw NATO (Polska, Niemcy, Węgry, Kanada, Litwa, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, USA, Hiszpania, Belgia). Wśród uczestników znaleźli się również reprezentanci z Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (NATO Counterintelligence Centre of Excellence – NATO CI COE), Europejskich Sił Żandarmerii (EUROGENDFOR) oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Kursanci podczas zajęć mieli możliwość zaznajomienia się z całym procesem systemu wdrażania i wykorzystania doświadczeń w NATO (NATO Lessons Learnd Process), a ponadto ugruntowania zdobytej wiedzy podczas pracy w syndykatach.

MPLLSOC-18 został zorganizowany i przeprowadzony przez Wydział Zbierania Doświadczeń NATO MP COE, kierowany przez pełniącego obowiązki szefa mjr. Łukasza Wagę. Program kursu został zrealizowany również dzięki wsparciu specjalistów z Wydziału Szkolenia NATO MP COE, NATO Joint Force Training Centre, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych oraz niemieckiej policji wojskowej.

Warto podkreślić, iż NATO MP COE jest jak dotąd jedynym centrum eksperckim akredytowanym przez NATO, które ma w swojej ofercie kurs z zakresu SWD. Fakt ten został zauważony podczas tegorocznej konferencji tematycznej w Lizbonie (NATO Lessons Learned Conference 2018).

Wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny MPLLSOC-18 spotkał się z wielkim uznaniem wszystkich uczestników (zarówno studentów, jak i prelegentów). MPLLSOC-18 był także znamienitą okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z danej dziedziny z innymi uczestnikami, co dodatkowo podniosło walory merytoryczne kursu. Niezmiernie istotne jest, iż podczas MPLLSOC-18 kursanci mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy o nowo opublikowane przez NATO (luty 2018) wytyczne z zakresu SWD (Bi-SC Command Directive 080-006 Lessons Learned).

Podczas kursu mjr Łukasz Waga wielokrotnie podkreślał, iż odpowiednie wykorzystanie wiedzy z zakresu SWD pozwoli w dalszej perspektywie usprawnić zarówno funkcjonowanie organizacji wojskowych, jak i realizowanie zadań podczas ćwiczeń i operacji wojskowych zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Wymiernym efektem właściwego wdrożenia SWD w bieżącej działalności jest unikanie powielania błędów, co z kolei determinuje optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów – zarówno ludzkich, jak i materiałowych.

 

Tekst: por. dr Aleksandra Morzycka, oficer prasowy NATO MP COE

generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane