Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 maja 2018
Szkolenie z przeciwdziałania aktom terroru kryminalnego
Od 9 do 11 maja na bazie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim oraz Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Karwicach odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania aktom terroru kryminalnego z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych.


Celem zajęć było uszczegółowienie policyjno-żandarmskiej współpracy w obszarze aktów terroru z użyciem materiałów wybuchowych oraz innych zdarzeń o charakterze terrorystycznym i ekstremistycznym.

W szkoleniu uczestniczyli żołnierze Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusze Zespołu ATK Komendy Wojewódzkiej Policji, członkowie grup ATK z komend miejskich i powiatowych Policji województwa zachodniopomorskiego, strażacy, prokuratorzy oraz prelegenci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Podczas warsztatów omówione zostały między innymi algorytmy postępowania w przypadku otrzymania informacji o zdarzeniu z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych, sposoby prowadzenia oględzin, ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia oraz pokaz możliwości wykorzystania sprzętu będącego w dyspozycji Grup Minersko-Pirotechnicznych SPAP.

Podczas zajęć praktycznych przeprowadzono 6 symulacji zdarzeń z użyciem materiałów wybuchowych o różnej konstrukcji, w tym zdarzenie o charakterze masowym (wybuch w środkach komunikacji publicznej). Każde ze zdarzeń zostało poddane oględzinom przez grupy dochodzeniowo-śledcze składające się z prokuratorów, żandarmów, policjantów oraz biegłych CLKP. Podczas czynności wykorzystano ambulanse kryminalistyczne, drony oraz skanery 3D będące na wyposażeniu Żandarmerii Wojskowej.

 

Tekst: por. Tomasz Zygmunt, zdjęcia: st. chor. Tomasz Oleszek

Dołączona galeria zdjęć: Szkolenie z przeciwdziałania aktom terroru kryminalnego
generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane