Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 maja 2019
Szkolenie w zakresie audytu systemów zabezpieczeń technicznych
Od 13 do 17 maja na terenie Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej odbyło się szkolenie dedykowane Żandarmerii Wojskowej, która na podstawie ustawy o ŻW realizuje działania kontrolne w obszarze organizacji systemów ochrony obiektów i mienia wojskowego. Realizatorem szkolenia byli eksperci Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych w Warszawie.


W szkoleniu wzięli udział żołnierze posiadający upoważnienia Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej do kontrolowania stanu bezpieczeństwa obiektów i mienia wojskowego. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia zabezpieczeń technicznych, w tym mechanicznych, systemów monitoringu wizyjnego, norm obronnych oraz zagadnień związanych z termowizją stosowaną w obiektach infrastruktury krytycznej. Część praktyczną zajęć przeprowadzono na terenie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu miasta stołecznego Warszawy.

Podczas rozpoczęcia szkolenia szef Oddziału Profilaktyki KGŻW płk Wojciech Łomnicki wskazał, że tego rodzaju szkolenia są ważnym elementem doskonalenia zawodowego żołnierzy Żandarmerii Wojskowej realizujących zadania kontrolne. Podziękował ekspertom Polskiej Izby Systemów Alarmowych, w tym obecnemu na rozpoczęciu zajęć dyrektorowi Henrykowi Dąbrowskiemu za dostosowanie tematyki zajęć do potrzeb określonych przez Żandarmerię Wojskową. Zaznaczył, że przekazana wiedza specjalistyczna pozwoli formacji w profesjonalny sposób realizować ustawowe zadania w zakresie kontroli stanu ochrony obiektów wojskowych.

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej jako organizator szkolenia w sposób systemowy doskonali umiejętności żołnierzy realizujących kontrole stanu ochrony obiektów i mienia wojskowego, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych działań profilaktycznych.

Tekst: Paweł Wrzosek, foto: Natalia Trzeciak, Paweł Wrzosek

 

 

 

 

Dołączona galeria zdjęć: Szkolenie w zakresie audytu systemów zabezpieczeń technicznych
generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane