Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 lutego 2019
Paczki dla żołnierzy służących w PKW
Z okazji Świąt Wielkanocnych można za pośrednictwem macierzystych jednostek przesyłać paczki dla żołnierzy służących w Polskich Kontyngentach Wojskowych. 22 marca 2019 r. paczki zostaną dostarczone do Regionalnego Centrum Informatyki (RCI) w Warszawie, skąd zostaną przetransportowane do kontyngentów.


 

 

 

ZASADY

wysyłania paczek świątecznych do/od żołnierzy i pracowników RON

Polskich Kontyngentów Wojskowych

Każdy żołnierz i pracownik RON posiada możliwość wysłania do kraju tylko jednej paczki oraz otrzymać tylko jedną paczkę od rodziny z kraju. W przypadku wysłania do odbiorcy więcej niż jednej paczki z kraju, do PKW zostanie wysłana tylko, ta która została dostarczona jako pierwsza do punktu zbiórki. Pozostałe paczki zostaną zwrócone nadawcom.

Gabaryty paczki:

-       waga do 3kg;

-       kartony pocztowe o wymiarach 340 mm x 245 mm x 115 mm lub 300 mm x 250 mm x 200 mm, dostępne w placówkach Poczty Polskiej S.A.

 

Adresy:

 

Adres do PKW Afganistan RSM:

Imię i Nazwisko

PKW Afganistan RSM

     00-909 FUP Warszawa 119

       ul. Żwirki i Wigury 9/13

Jednostka Wojskowa 5008 wpisać oznaczenie literowe bazy

gdzie:

          - litera „B” oznacza bazę BAGRAM;

          - litera „G” oznacza bazę GAMBERI;

          - litera „F” oznacza bazę FENTY;

          - litera „K” oznacza bazę KABUL;

          - litera „S” oznacza bazę KANDAHAR.

 

  Adres do PKW KFOR:

         Imię i Nazwisko

        PKW KFOR

          00-909 FUP Warszawa 119

            ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

 Adres do PKW EUFOR ALTHEA:

          Imię i Nazwisko

              PKW EUFOR ALTHEA

         00-909 FUP Warszawa 119

            ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

 Adres do PKW IRAK:

Imię i Nazwisko

PKW IRAK (wpisać oznaczenie lokalizacji)
00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

gdzie:

          - litera “A” – oznacza lokalizację AMMAN;

          - litera “AA” – oznacza lokalizację AL ASAD;

          - litera “B” – oznacza lokalizację BAGDAD (w tym baza TAJI);

          - litera “Q” – oznacza lokalizację AL TAQQADUM;

          - litera “JK” – oznacza lokalizację AL JABER KUWEJT;

          - litera “AK” – oznacza lokalizację ARIFJAN KUWEJT;

          - litera “UK” – oznacza lokalizację AL UDEID KATAR.

 

 Adres do PKW SOPHIA:

Imię i Nazwisko

PKW SOPHIA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

 Adres do PKW EUTM RŚA:

Imię i Nazwisko

PKW EUTM RŚA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

 Adres do PKW RUMUNIA:

Imię i Nazwisko

PKW RUMUNIA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

 Adres do PKW ŁOTWA:

Imię i Nazwisko

PKW ŁOTWA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

 Adres do PKW ORLIK-8:

 

Imię i Nazwisko

PKW ORLIK-8

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

 

Paczki mogą zawierać środki higieny osobistej, rzeczy osobistego użytku, zdjęcia, książki itp. Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje zakaz, pod groźbą odpowiedzialności karno-administracyjnej przesyłania przedmiotów, które są niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne, m.in.:

-        alkoholu,

-        wszelkiego rodzaju broni palnej,

-        materiałów wybuchowych,

-        amunicji,

-        narkotyków,

-        materiałów łatwopalnych,

-        substancji żrących,

-        leków,

-        produktów i materiałów szybko psujących się,

-   artykułów spożywczych z określonymi warunkami przechowywania  w warunkach chłodniczych,

-        artykułów spożywczych bez opakowania producenta,

-        organizmów żywych,

-        produktów w opakowaniach szklanych i łatwo tłukących się,

-        waluty i kosztowności,

-        dokumentów i materiałów niejawnych,

-        dóbr kultury prawnie chronionych.

 

Wszystkie paczki przed wysłaniem zostaną poddane kontroli.

Paczki niespełniające wymienionych warunków będą zwracane nadawcom

 Paczki muszą zawierać adres i numer telefonu nadawcy. Przyjmowane będą wyłącznie paczki nadane jako zwykłe (paczki wartościowe będą zwracane nadawcom). Paczki do rodzin w kraju należy adresować na ogólnych zasadach obowiązujących w Polsce.

 

generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane