Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
15 lutego 2018
Żandarmeria podsumowała 2017 rok
Kierownicza kadra Żandarmerii Wojskowej w dniach 13-15 lutego uczestniczyła w rocznej odprawie rozliczeniowo-zadaniowej.


Celem odprawy była ocena działalności i funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej w 2017 roku, uszczegółowienie priorytetów i głównych kierunków działań w 2018 roku oraz analiza i ocena dyscypliny wojskowej w ubiegłym roku. Podczas odprawy komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch przyjął od komendantów Oddziałów ŻW meldunki z realizacji zadań w 2017 roku. W następnej części spotkania szef Sztabu i szefowie Zarządów Prewencji, Dochodzeniowo-Śledczego i Kryminalnego KGŻW dokonali oceny działalności we właściwych sobie obszarach w jednostkach terenowych ŻW. Komendant główny, podsumowując roczną działalność Żandarmerii Wojskowej, wskazał najważniejsze zadania w 2018 roku oraz podziękował wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie, profesjonalną realizację zadań służbowych i pracę na rzecz Sił Zbrojnych RP.
 
Po zakończeniu odprawy odbyła się uroczystość wręczenia tytułów honorowych, pucharów i nagród najlepszym oddziałom, wydziałom i żołnierzom Żandarmerii Wojskowej. Komisja ds. kwalifikowania kandydatów do wyróżnień oraz laureatów konkursów wewnętrznych w Żandarmerii Wojskowej po analizie i rozpatrzeniu osiągnięć w działalności służbowej w 2017 roku wyróżniła i nadała tytuły honorowe:
 
– Przodujący Pododdział Żandarmerii Wojskowej – 1 batalion manewrowy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim;
– Najlepszy Sztab Żandarmerii Wojskowej w 2017 roku – Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu;
– Najlepszy Wydział Kryminalny Żandarmerii Wojskowej w 2017 roku – Wydział Kryminalny Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu;
– Najlepsza komórka dochodzeniowo-śledcza Żandarmerii Wojskowej w 2017 roku – Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej;
– Najlepszy Wydział Prewencji Żandarmerii Wojskowej w 2017 roku – Wydział Prewencji Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie;
 
– Oficer Roku 2017 Żandarmerii Wojskowej – kpt. Bartosz Klepczyński, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim;
– Podoficer Roku 2017 Żandarmerii Wojskowej – st. chor. sztab. Krzysztof Wojcieszyński, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie; st. chor. Grzegorz Piotr Dębski, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej;
– Szeregowy Roku 2017 Żandarmerii Wojskowej – st. szer. Ireneusz Kowalski, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu.

Ponadto komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch wręczył puchary komendantom oddziałów, które w 2017 roku uzyskały najlepsze wyniki sportowe:

– na szczeblu Żandarmerii Wojskowej – Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim;
– na szczeblu Wojska Polskiego – Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie;
– na szczeblu służb mundurowych i w zawodach cywilnych – Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy.
 

Tekst: Sylwia Guzowska, fot.: Dariusz Godlewski

Dołączona galeria zdjęć: Żandarmeria podsumowała 2017 rok
generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane