Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
23 lutego 2018
Panel policji wojskowych NATO w Amsterdamie
Realizacja zadań w uwarunkowaniach konfliktów hybrydowych oraz zasady współdziałania na terytoriach państw członkowskich NATO były głównymi tematami panelu policji wojskowych NATO, który odbył się w dniach 20-23 lutego w Amsterdamie.


Obradom przewodniczyły Włochy, pełniące w latach 2016-2018 funkcję prezydencji panelu. Za część merytoryczną odpowiadali zastępca przewodniczącego prezydencji płk Alessandro di Stefano oraz doradca dowódcy sojuszniczych sił operacyjnych NATO ds. policji wojskowej płk Daniel Noort.
Panel policji wojskowych NATO jest spotkaniem roboczym szczebla eksperckiego, realizującym działalność wykonawczą Konferencji Szefów Policji Wojskowych NATO, w zakresie wypracowywania kierunków aktywności i rozwoju formacji policyjnych Sojuszu. Odbywa się w formacie sesji plenarnych oraz specjalistycznych grup roboczych, których tematyka i zakres prac ustalany jest w zależności od potrzeb. Obecnie funkcjonuje pięć grup roboczych w najistotniejszych obszarach eksperckich, do których należą ewolucja panelu,  doktryny policji wojskowych, procedury działania, terminologia oraz wdrażanie doświadczeń i wniosków.

W konferencji uczestniczyły 33 delegacje z państw NATO, Partnerstwa dla Pokoju oraz dowództw i centrów eksperckich. Podczas sesji plenarnych przedstawiono szereg wystąpień narodowych i specjalistycznych, w tym Dowództwa Transformacji NATO, Dowództwa Sojuszniczych Sił Operacyjnych NATO oraz Centrów Eksperckich Policji Wojskowych i Działań Stabilizacyjnych Policji. 

 

płk Marek Brylonek/nt

Dołączona galeria zdjęć: Panel policji wojskowych NATO w Amsterdamie
generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane