Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
30 listopada 2018
Żandarmeria na COP24
Żandarmi zabezpieczają Konferencję Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).


W dniach 30 listopada – 16 grudnia żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielają pomocy Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas organizacji i trwania 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 14. Sesji Konferencji Stron Służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz wznowionej pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Porozumienia Paryskiego.

Żandarmi realizują zadania zgodnie z Zarządzeniem Nr 211 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

W wymienionym okresie Żandarmeria Wojskowa współdziała także ze Strażą Graniczną na podstawie Porozumienia Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i Komendanta Głównego Straży Granicznej z 14 kwietnia 2015 r. Wspólne patrole żandarmów i funkcjonariuszy Straży Granicznej realizują zadania prewencyjne w celu ochrony granic państwa.

Ponadto na podstawie Zarządzenia Nr 220 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2018 r. żołnierze Żandarmerii Wojskowej od 2 do 6 grudnia udzielą pomocy Służbie Ochrony Państwa w zakresie realizacji zadań transportowych i ochrony bezpośredniej.

*******

COP24 to najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej zorganizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Organizatorzy przedsięwzięcia spodziewają się ponad 30 tys. gości, w tym 196 delegacji zagranicznych.

 

Natalia Trzeciak

 

 

 

generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane