Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
23 listopada 2018
Międzyresortowe szkolenie organów ścigania
W dniach 20-23 listopada 2018 r. w ośrodku konferencyjnym Pałac Ossolińskich w m. Sterdyń odbyło się coroczne, międzyresortowe szkolenie dla funkcjonariuszy organów ścigania podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Finansów. Organizatorem szkolenia była Żandarmeria Wojskowa.


W szkoleniu wzięli udział kierownicy komórek odpowiedzialnych za pracę dochodzeniowo-śledczą i kryminalną w Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, jak również zaproszeni goście z Prokuratury Krajowej oraz prokuratur okręgowych w Warszawie, Poznaniu i Lublinie.

Inauguracji międzyresortowego szkolenia dokonał zastępca komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. dr Robert Jędrychowski oraz szef Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk Tomasz Kajzer.

Następnie gen. bryg. Robert Jędrychowski wręczył Odznakę Pamiątkową Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk. Marcinowi Michalukowi z Prokuratury Krajowej. Ponadto płk Tomasz Kajzer oraz płk Andrzej Bobiński zostali odznaczeni Medalami za Zasługi dla Policji.

Płk Kajzer wręczył także medale okolicznościowe Żandarmerii Wojskowej honorowym gościom z Ministerstwa Finansów, Komendy Głównej Policji oraz  Komendy Głównej Straży Granicznej.

Po wręczeniu odznaczeń rozpoczęto serię interesujących wykładów. Ich tematyka obejmowała zagadnienia związane ze zmianami w prawie karnym, rozwojem techniki kryminalistycznej, metodologii i taktyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wybranych typów przestępstw. Przedstawiciel KGŻW omawiał bieżące zastosowania i możliwości rozwoju  badań poligraficznych. Wystąpienie specjalisty z Komendy Głównej Policji dotyczyło zabezpieczania dowodów w sprawach z zakresu cyberprzestępczości. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przybliżyli natomiast specyfikę postępowań dotyczących przestępstw skarbowych. Instytucja Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego, jako narzędzie efektywnej współpracy między europejskimi organami ścigania, była przedmiotem wykładu przedstawicielki Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

W drugim dniu uczestnicy szkolenia wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Muzeum w Treblince – niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i zagłady. Wyjazd ten wprowadził element refleksji historycznej oraz upamiętnienia męczeństwa ofiar obozu przed kolejnymi intensywnymi zajęciami związanymi z problematyką realizacji zadań ustawowych poszczególnych służb.

W ostatnim dniu szkolenia, po wystąpieniach przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej dotyczących wykorzystania skanera 3D na miejscu przestępstwa oraz uzyskiwania danych objętych tajemnicą bankową, szef Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego dokonał podsumowania szkolenia. Płk Kajzer wyraził satysfakcję z wysokiego poziomu merytorycznego szkolenia, podziękował uczestnikom za aktywny udział i owocne  dyskusje dotyczące przedmiotu wykładów, jak i zagadnień współpracy poszczególnych służb i instytucji biorących udział w szkoleniu.

Przedstawiciele służb wyrazili zgodnie pogląd, iż formuła międzyresortowego szkolenia znakomicie spełnia założone cele, oraz chęć kontynuacji tego typu przedsięwzięć w kolejnych latach.

 

Anna Gawlas

 

Dołączona galeria zdjęć: Międzyresortowe szkolenie organów ścigania
generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane