Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
21 listopada 2018
Stop korupcji
20 listopada br. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała 2 pracowników Stołecznego Zarządu Infrastruktury i 4 przedsiębiorców, którzy udzielali i przyjmowali korzyści majątkowe w zamian za obietnicę zlecenia prac finansowanych przez SZI. Wobec jednego z zatrzymanych pracowników SZI sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci 3-miesiecznego aresztu tymczasowego.


Śledztwo w sprawie czynów polegających na udzieleniu korzyści osobistych i majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną przez przedstawicieli firm remontowo-budowlanych, czyli o czyny z art. 228 § 1 kk i 229 § 1 kk, prowadzi Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Wydział ds. Wojskowych w Warszawie.

W śledztwie wszczętym na podstawie ustaleń własnych Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia również wątki dotyczące nieprawidłowości podczas realizacji w latach 2016-2017 umów na roboty budowlane i remontowe oraz w zakresie opracowania dokumentacji projektowych.

 

Rzecznik Prasowy

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej 

ppłk Artur Karpienko

 

 

generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane