Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 lipca 2018
Obchody 74 rocznicy bitwy o Ankonę
17 lipca przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej ppłk Artur Rochnowski, pełniący służbę w Centrum Eksperckim NATO Stability Policing w Vicenzie we Włoszech, uczestniczył w uroczystościach związanych z 74 rocznicą wyzwolenia przez 2 Korpus Polski regionu Marche, w tym miast Ankona i Loreto.


W obchodach uczestniczyli Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, dawni żołnierze 2 Korpusu Polskiego, syn płk. Stanisława Wyskota Zakrzewskiego, dowódcy Ułanów Karpackich, a także członkowie Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy szefie urzędu oraz przedstawiciele władz państwowych, m.in. senator Anna Maria Anders i sekretarz stanu w MSWiA Krzysztof Kozłowski. Obecni byli także dyplomaci z polskiej ambasady we Włoszech, m.in. kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie Ewa Mamaj, a także burmistrz Ankony Valeria Mancinelli, przewodniczący oddziału włoskiego stowarzyszenia partyzantów Daniele Fancello oraz Alessandro Cortese de Bosis z włoskiego związku walczących o wyzwolenie.

Ankona to portowe miasto nad Morzem Adriatyckim, zdobyte 18 lipca 1944 r. przez 2 Korpus Polski gen. Władysława Andersa. Odbyły się tam rocznicowe uroczystości, które rozpoczęte we wtorek od mszy św. i Apelu Poległych na polskim cmentarzu wojennym w Loreto, upamiętniły zwycięstwo Polaków nad oddziałami niemieckimi.

Głównym punktem programu była msza święta dziękczynna odprawiona w intencji ojczyzny oraz żołnierzy walczących i poległych podczas walk we Włoszech. Następnie odczytany został Apel Poległych i złożono wieńce pod pomnikiem upamiętniającym tamte walki.  

***

Po zdobyciu Monte Cassino i Rzymu głównym celem tzw. kampanii włoskiej było zdobycie portów Livorno i Ankony. Ze względu na silny opór wojsk niemieckich natarcie przebiegało powoli. W pierwszych dniach czerwca 2 Korpus Polski, walczący u boku aliantów, otrzymał zadanie jak najszybszego opanowania portu morskiego Ankona. Polscy żołnierze rozpoczęli natarcie 17 czerwca 1944 r. Cztery dni później dotarli nad rzekę Chienti, za którą znajdowały się niemieckie pozycje obronne. Próba sforsowania rzeki z marszu zakończyła się niepowodzeniem. Dalsze działania ofensywne zostały podjęte 30 czerwca, gdy Niemcy rozpoczęli odwrót.

Na początku lipca korpus stoczył bitwę pod Loreto. Stąd po przegrupowaniu sił, ruszył na Ankonę. Natarcie rozpoczęło się 17 lipca. Po przygotowaniu artyleryjskim i lotniczym 5 Kresowa Dywizja Piechoty zdobyła wzgórze Monte della Crescia, zaś 2. Brygada Pancerna - Monte Torto. W rezultacie walk przełamana została obrona niemiecka. Opanowanie przez Polaków wzgórz w okolicy miasta przesądziło o wyniku bitwy o Ankonę.

Następnego dnia, 18 lipca 1944 r., jednostki 5 Kresowej Dywizji Piechoty i 2 Brygady Pancernej ponownie zaatakowały pozycje niemieckie. Równocześnie, bez większego oporu, 3 Dywizja Strzelców Karpackich opanowała miasto i port.

W bitwie o Ankonę poległo 388 żołnierzy, 1636 zostało rannych, 126 uznano za zaginionych.

 

ppłk Artur Rochnowski

generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane