Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 lipca 2018
KOMUNIKAT ŻWW związku z opublikowaniem w dniu 17 lipca 2018 roku na portalu Onet.pl artykułu pt. „Ja jestem majorem. A ty kim?” autorstwa Edyty Żemły, Pawła Ławińskiego i Marcina Wyrwała informuję, że przedstawione w artykule zdarzenia dotyczą przede wszystkim prywatnej sfery życia rodzinnego żołnierza Żandarmerii Wojskowej. Żandarmeria Wojskowa jako instytucja nie ingeruje w sferę prywatną i rodzinną swoich pracowników.

W sprawach czynów zabronionych sygnalizowanych w artykule toczą się dwa postępowania karne:

W sprawie fałszowania dokumentu umowy kupna-sprzedaży samochodu dochodzenie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział do Spraw Wojskowych.

W sprawie nielegalnego pozyskiwania danych opisanego w artykule żołnierza Żandarmerii Wojskowej dochodzenie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Krakowie Dział do Spraw Wojskowych.

Niezależnie od powyższych postępowań w dniu 14.05.2018 r. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej przesłał do Prokuratury Okręgowej w Warszawie Wydział do Spraw Wojskowych skargę dotyczącą nielegalnych podsłuchów  bohaterki artykułu z wnioskiem o dokonanie oceny zasadności wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie.

Do czasu zakończenia prowadzonych postepowań karnych Żandarmeria Wojskowa  nie jest uprawniona do udzielania informacji w powyższych sprawach.

W zakresie znęcania się psychicznego i fizycznego, o którym jest mowa w artykule, do Żandarmerii Wojskowej nie wpłynęło żadne zawiadomienie mogące stanowić podstawę do podjęcia działań w stosunku do opisanego w artykule żołnierza Żandarmerii Wojskowej. 

Twierdzeniom o nieprawidłowościach w Żandarmerii Wojskowej podnoszonych w artykułach Onetu autorstwa Edyty Żemły, Pawła Ławińskiego i Marcina Wyrwała  przeczą fakty:

Do dnia dzisiejszego różne jednostki organizacyjne prokuratury wydały 12 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie 39 sygnalizowanych nieprawidłowości.

Opisywane przez dziennikarzy Onetu nieprawidłowości do chwili obecnej nie potwierdził też powołany w MON Zespół do spraw analizy stanu przestrzegania zasad równego traktowania w Żandarmerii Wojskowej.

Rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej 

ppłk Artur Karpienko

generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane