Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 lipca 2018
Spotkanie koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Sił Zbrojnych USA
17 lipca na terenie 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone tematowi bezpieczeństwa pobytu żołnierzy Sił Zbrojnych USA na obszarze działania Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu.


W spotkaniu oprócz gospodarza, komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu ppłk. Piotra Sztroma uczestniczyli przedstawiciele Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej w Warszawie, Wydziału VIII do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Poznaniu, Placówki Żandarmerii Wojskowej w Powidzu i Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Poznaniu. Nie zabrakło także przedstawicieli wojsk amerykańskich, Biura ds. Zadań Specjalnych Sił Powietrznych USA,  Biura ds. Bezpieczeństwa Sił Powietrznych USA, Zespołu Ochrony Armii USA oraz Ambasady USA, którzy licznie przybyli z Warszawy, Łasku, Mirosławca i Powidza.

Tematem przewodnim spotkania było omówienie realizacji czynności procesowych na miejscu ewentualnego zdarzenia oraz współpraca w tym zakresie strony polskiej i amerykańskiej.  Ponadto poruszono kwestie związane z prowadzonymi czynnościami profilaktycznymi z żołnierzami amerykańskimi stacjonującymi w m. Poznań i Powidz, jak również czynnościami prewencyjnymi realizowanymi poprzez wystawianie wspólnych patroli Żandarmerii Wojskowej z Polski i USA oraz Policji.

Po owocnej dyskusji strony biorące udział w spotkaniu zgodnie oceniły, że spotkania takie są niezbędne do istnienia solidnych podstaw dalszej współpracy i ustalono kolejny termin spotkania.


Tekst: ppłk Piotr Sztrom, fot.: WŻW w Poznaniu

generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane