Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 kwietnia 2018
Komunikat prasowy Żandarmerii WojskowejW związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2018 roku na portalu Onet.pl artykułu pt. „Anonimy, nielegalne operacje, DNA na zamówienie. Ujawniamy kulisy działań służb” autorstwa Edyty Żemły, Marcina Wyrwała i Pawła Ławińskiego informuję, że przedstawione w artykule zdarzenia oraz tezy dotyczące rzekomych nielegalnych operacji prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową nie są prawdą.

Artykuł powstał na bazie niepotwierdzonych informacji, pozyskanych od niewiarygodnych, skonfliktowanych z ŻW informatorów oraz szeregu manipulacji faktami i datami.

Żandarmeria Wojskowa realizuje swoje zadania na podstawie prawa i w oparciu o przepisy o właściwości określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. 2018 poz.430) – w tym także do osób nie będących żołnierzami art. 3 ust. 2 pkt 6.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział ds. Wojskowych postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r. sygn..akt: POVIII DS.26.2018 odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie opisywanej przez Onet.pl.

Żandarmeria Wojskowa reprezentowana przez Komendanta Głównego gen. bryg. Tomasza Połucha, w dniu 2 lutego 2018 roku wystąpiła na drogę sądową z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko Edycie Ż., Marcinowi  W. i Pawłowi Ł. o popełnienie przestępstwa zniesławienia przy użyciu środków masowego komunikowania. Oskarżenie to zostanie poszerzone o wskazaną publikację. Jednocześnie skierowane zostało do sądu powództwo o ochronę dóbr osobistych Żandarmerii Wojskowej. Ponadto Komendant Główny jak i jego Zastępca oraz osoby funkcyjne pomówione przez Onet.pl skierują indywidualne pozwy o ochronę dóbr osobistych.

 

Rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej

ppłk Artur Karpienko

generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane