Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 kwietnia 2018
Wymiana doświadczeń w ramach szkolenia
W dniach 9-13 kwietnia w NATO Stability Policing Centre of Excellence odbyła się pierwsza edycja kursu Train The Stability Policing Trainers.


W kursie uczestniczyło 19 studentów z 10 państw: Polski, Czech, Hiszpanii, Holandii, Kataru, Rumunii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kurs jest skierowany do oficerów młodszych i podoficerów, którzy są planowani do skierowania w rejon operacji NATO z zadaniem realizacji szkolenia lub monitorowania tego procesu. Ideą Train the SP Trainers course jest dostarczenie podstawowych metod i technik szkolenia oraz prawidłowej metodyki i narzędzi ułatwiających prowadzenie treningu. Treść kursu obejmuje zasadniczo podstawową wiedzę o planowaniu, organizacji, analizie, dostosowywaniu i programowaniu szkoleń w zakresie zadań policyjnych dla osób pracujących w terenie jako instruktorzy w operacjach NATO.

Przedsięwzięcie obejmowało trzy dni zajęć teoretycznych prowadzonych przez doświadczonych wykładowców z Rumunii, Grecji, Turcji, Włoch oraz jeden dzień praktyki, podczas którego studenci realnie przygotowywali trening obejmujący typowo policyjne czynności, czyli: kajdankowanie, przeszukanie osób i zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią osobistą. W ramach kursu uczestnicy zrealizowali także podróż studyjną, w trakcie której mieli okazję wymienić się doświadczeniami dotyczącymi szkolenia z weneckimi Karabinierami.

Na zakończenie kursu zastępca dowódcy Europejskich Sił Żandarmerii płk Marcin Fitas przedstawił własne doświadczenia z operacji ISAF w Afganistanie, podkreślając istotę szkolenia lokalnej policji i jego wartość podczas realnych działań stabilizacyjnych.

Kolejna iteracja kursu odbędzie się w dniach 16-20 września 2019 roku.

 

ppłk Artur Rochnowski

generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane