Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 kwietnia 2018
Członkinie Rady ds. Kobiet wybrane
11 kwietnia w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej odbyło się uzupełniające zebranie wyborcze, podczas którego wyłoniono z Żandarmerii Wojskowej członkinie Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej.


W pierwszej części zebrania z uczestniczkami wyborów spotkał się komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch. Generał określił zasady współpracy z Radą oraz wysłuchał wypowiedzi przedstawicielek kobiet żandarmów na temat służby w formacji i wyzwań, jakim muszą stawiać czoła kobiety w mundurach.

Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady ds. Kobiet ppłk Beata Targońska, która powołując się na Decyzję nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie funkcjonowania Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej, omówiła działalność oraz zasady funkcjonowania organu przedstawicielskiego kobiet żołnierzy. Nowa decyzja wzmacnia pozycję Rady oraz wprowadza bardziej przejrzyste i skuteczne reguły postępowania w sytuacjach kryzysowych.

W uzupełniających wyborach uczestniczyły kobiety żołnierze Żandarmerii Wojskowej, które zostały wyłonione w macierzystych jednostkach podczas niejawnych wyborów kandydatek na członkinie Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej.

W wyniku głosowania członkiniami Rady zostały kpt. Małgorzata Mroszczyk z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej i por. Agnieszka Derlacz z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, a członkiniami zastępującymi por. Katarzyna Smolarz z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie i st. chor. Lidia Osik z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.

********

Rada ds. Kobiet  jest organem przedstawicielskim kobiet żołnierzy w resorcie obrony narodowej. Do jej zadań należy przedstawianie ministrowi obrony narodowej opinii i analiz w sprawach dotyczących wojskowej służby kobiet oraz udzielanie pomocy w sprawach służbowych. Rada jest wybierana demokratycznie przez kobiety służące w Siłach Zbrojnych RP.

 

Tekst i zdjęcia: Sylwia Guzowska

 

Dołączona galeria zdjęć: Członkinie Rady ds. Kobiet wybrane
generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane