Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 czerwca 2018
Doceniona służba
Podczas Święta Żandarmerii Wojskowej Prezydent RP Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podziękowali żandarmom za profesjonalną i pełną poświęcenia służbę.


13 czerwca w kompleksie Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim odbył się uroczysty apel z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili Prezydent RP – Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Dziękuję Wam za to, że sumiennie, niezmiennie i z wielkim oddaniem dbacie o bezpieczeństwo Polski – powiedział prezydent Andrzej Duda do żołnierzy zebranych na uroczystości. – Rzeczpospolita może być dumna ze swoich dziejów także dzięki Waszej służbie. Dziękuję, że z wielkim oddaniem dbacie o bezpieczeństwo Polski, o porządek, o przestrzeganie prawa – kontynuował Zwierzchnik Sił Zbrojnych, akcentując, że służba w Żandarmerii Wojskowej to „służba, którą pełnią całe rodziny”. – To nie tylko służba żołnierza, to jest także służba jego najbliższych, to czasem strach o to, czy ojciec, czy mama wróci do domu z misji zagranicznej, gdzie pełni swoją służbę i gdzie giną ludzie – powiedział prezydent.

Za codzienną służbę, zaangażowanie, poświęcenie i profesjonalizm podziękował żołnierzom Żandarmerii Wojskowej również minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. – Wasza służba nie należy do łatwych. Misje wojskowe, ale także operacje antyterrorystyczne to Wasz dzień powszedni. (…) Pełniąc urząd ministra obrony narodowej, mam osobistą satysfakcję, gdy słyszę, że Żandarmeria Wojskowa należy do najlepszych policji wojskowej w NATO – powiedział szef resortu obrony narodowej, podkreślając, że Polska jest bezpieczna również dzięki zaangażowaniu Żandarmerii Wojskowej.

Życzenia i słowa podziękowań do żołnierzy i pracowników formacji skierował także komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch. Komendant główny ŻW przypomniał chlubne tradycje Żandarmerii Wojskowej. – W setną rocznicę odzyskania niepodległości, gdy po latach odrodziło się państwo polskie, pamiętajmy, że żołnierze Żandarmerii uczestniczyli w walkach o niepodległość w powstaniu styczniowym i listopadowym, brali udział w działaniach podczas I wojny światowej, byli uczestnikami tragicznych bojów we wrześniu i październiku 1939 roku, a także walk Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Podziemnego Państwa Polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego.

Z okazji święta zasłużeni żandarmi zostali uhonorowani odznaczeniami. Złote, srebrne i brązowe „Medale za Długoletnią Służbę” wręczył żołnierzom prezydent Andrzej Duda wraz z ministrem Mariuszem Błaszczakiem. Następnie szef MON w asyście komendanta głównego ŻW wręczył odznaczenia resortowe oraz wyróżnienia. Kordzikiem honorowym Sił Zbrojnych RP został wyróżniony zastępca komendanta głównego ŻW gen. bryg. Robert Jędrychowski.

Podczas uroczystości proporcem honorowym „Przodujący pododdział Żandarmerii Wojskowej” wyróżniony został 1 Batalion Manewrowy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

W trakcie uroczystych obchodów Święta Żandarmerii Wojskowej odbył się także pokaz wyszkolenia żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Żandarmi zaprezentowali dynamiczne pokazy między innymi ochrony VIP, szturmu na budynek, działania check point’u i odbicia zakładników. Żandarmi zaprezentowali także pojazdy, sprzęt specjalistyczny i uzbrojenie wykorzystywane w codziennej służbie.

Po uroczystym apelu komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch przedstawił Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie i ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi zadania Żandarmerii Wojskowej oraz zasadnicze przedsięwzięcia, jakie stają przed formacją. Następnie Pan Prezydent i Pan Minister dokonali wpisu do kronik i ksiąg pamiątkowych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej i Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Na zakończenie pobytu w mińskim kompleksie ŻW Prezydent RP i minister obrony narodowej złożyli wieniec przed obeliskiem ku czci żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, którzy polegli podczas służby w PKW w Afganistanie. W ceremonii uczestniczyły rodziny śp. kpr. Grzegorza Bukowskiego i śp. sierż. Marcina Pastusiaka.

 

Sylwia Guzowska

Dołączona galeria zdjęć: Doceniona służba
generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane