Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
24 lipca 2018
Żandarmi zlikwidowali nielegalną uprawę konopi
24 lipca żołnierze z Placówki ŻW w Nowej Dębie przy wsparciu Wydziału ŻW w Rzeszowie zatrzymali w chwili popełnienia przestępstwa tj. w trakcie dokonywania zbioru konopi dwie osoby cywilne - mieszkańców Nowej Dęby.


Jak ustalono, zatrzymane osoby od maja br. prowadziły nielegalną uprawę konopi na terenie poligonu jednostki wojskowej Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Dęba” w Nowej Dębie.

W toku podjętych czynności w trybie art. 308 kpk ujawniono, że jeden z zatrzymanych zajmował się również wytwarzaniem środka odurzającego w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste i udzielał go innym osobom. Zabezpieczono także kilka gramów gotowego narkotyku oraz przedmioty i narzędzia służące do jego wytwarzania.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów popełnienia przestępstw określonych Ustawie z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W powyższej sprawie Placówka ŻW w Nowej Dębie prowadzi dochodzenie pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie Dział do spraw Wojskowych.

Działania żandarmów wsparli policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Dębie.

generuj pdf
Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane